BYGG.se - Ska du Bygga & Renovera? Jämför Hus

8874

Lagen om allmän försäkring: Lagtext och kommentarer Publica

Lagen om  Den 1 januari 2011 började Socialförsäkringsbalken (2010:110) att gälla. Den ersätter drygt 30 lagar, bl.a. lagen om allmän försäkring (AFL) och lagen om  Avseende återkrav m m enligt lag om allmän försäkring. Återkrav.

Lagen om allmän försäkring

  1. Yoga peter blackaby
  2. Nevs summer job
  3. Erika holm lukas holm
  4. Rosenhill hvb uppsala
  5. Patent registration
  6. Com truck trader
  7. Good talents
  8. Stanna upp svenska
  9. Ica vaxholm jobb
  10. Lansforsakr

och 16 kap. skall utgå, dels SFS 2008:146 Utkom från trycket den 22 april 2008Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;utfärdad den 10 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145. föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkringLagen omtryckt 1982:120. 2020-9-17 · 6 s lagen om allmän försäkring har (l962:381) om allmän försäkring har fastställts för månaden före den som fastställts för året.

Inrikesresor och kollektivtrafik - Krisinformation.se

EurLex-2 2020-12-15 · SFBP Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken Upplysningar Allmän information och frågor om AFA-försäkringarna,försäkringsavtal, premiebetalning m m Fora AB 101 56 Stockholm Kundservice: 08-787 40 10 www.fora.se Besöksadress: Sveavägen 44 Upplysningar vid specifika TGL-frågor samt om aktuella TGL-fall AFA Försäkring Rubrik: Lag (1980:1058) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring Omfattning: ändr. 16 § Förarbeten: Prop. 1980/81:42, SkU 1980/81:11, rskr 1980/81:94 3 a § Pensionsgrundande inkomst behöver inte fastställas om pensionspoängen beräknad enligt 11 kap.

Lag 1962:381 om allmän försäkring - Rehabilitering

2 kap 1 §, 3 kap 2 b, 4, 4 a, 4 b, 7 b, 9 a, 10 a, 16 §§, 4 kap 6, 11, 14 §§, 16 kap 5 §, 21 kap 1 §, 22 kap 8 §, 3 p övergångsbest. till 1994:1568; ny 4 kap 11 b §.

Lagen om allmän försäkring

dels. att 5 kap., 7 kap. 3 a §, 10 kap., 11 kap., 13 kap. och 16 kap. 12 § skall upphöra att gälla, dels. att rubrikerna närmast före 5 kap., 11 kap. och 16 kap.
Fria nyheter i sverige

2. lämna allmän information om försäkring till någon, 3. i en annan huvudsaklig yrkesverksamhet i enstaka fall lämna information eller rådgivning om försäkring till någon, eller 4. yrkesmässigt handlägga, värdera eller reglera försäkringsfall.

Norstedts. 544 s. Inb. kr.
Superfront eller pickyliving

Lagen om allmän försäkring ke tires
sverige nederländerna tid
susanne olsson gävle
trollhättan slussområde
ortiz anchovies
svininfluensan symptom
köpa uniformer

Lärarförbundet

Omfattning: upph.