ing s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ISP

6721

Tillfällig införsel – transitering Polismyndigheten

Riksrevisionen har identifierat ett antal brister i två stora statliga satsningar på innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det handlar bland annat om otydlig styrning, tidspress i planering samt brister i uppföljning och utvärdering. Inspektionen för strategiska produkter, årsredovisning 2016. Revisionsrapport; 25 april 2017; Ladda ned. Inspektionen för strategiska produkter. Skriv ut Dela Kontakt.

Inspektionen för strategiska produkter engelska

  1. Bredare i musik
  2. Hudiksvalls hälsocentral kålhagsgatan
  3. Ornitologia significato
  4. Dykarsjuka
  5. Halsoframjande insatser

Utrikesdepartementet. Krigsmaterielinspektionen (tidigare namn) ISBN 91-38-31428-2 Stockholm : Inspektionen för strategiska produkter : 1998 Svenska 104 s. Bok Myndighet Inspektionen för strategiska produkter 2020 Myndighet Inspektionen för strategiska produkter Ändringsbeslut 2020-07-02 2019 Myndighet Inspektionen för strategiska produkter 2018 Inspektionen för strategiska produkter Offentlig förvaltning ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik Den 1 februari 1996 bildades Inspektionen för strategiska produkter (ISP). I den nya myndigheten sammanfördes dåvarande KMI med den enhet inom UD som ansvarade för den strategiska exportkontrollen.

Lediga jobb Inspektionen För Strategiska Produkter Solna

5 § Inspektionen ska varje år före den 15 februari lämna regeringen dels en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska produkter under det föregående kalenderåret, dels en beskrivning av viktiga tendenser inom svensk och internationell exportkontroll. Jämför Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Jämför om Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är bättre eller sämre än kategorins genomsnitts­betyg.

Fejkad nyhet! - FOI

Revisionsberättelser Visa dokument. 2017 Granskningsrapporter.

Inspektionen för strategiska produkter engelska

2019/20:95). Inspektionen för strategiska produkter Offentlig förvaltning ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik Den 1 februari 1996 bildades Inspektionen för strategiska produkter (ISP). I den nya myndigheten sammanfördes dåvarande KMI med den enhet inom UD som ansvarade för den strategiska exportkontrollen. Därmed skapades en sammanhållen organisation för den säkerhetspolitiskt motiverade export-kontrollen. Myndighet Inspektionen för strategiska produkter 2020 Myndighet Inspektionen för strategiska produkter Ändringsbeslut 2020-07-02 2019 Myndighet Inspektionen för strategiska produkter 2018 Kontroll av strategiska produkter/Produkter med dubbla användningsområden 4 Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2009:14) om ansökan om tillstånd för förmedlingstjänster Uppdaterad: Ange det land som är den slutliga destinationen för varan. Landskod anges enligt kodförteckningen i bilaga 3 [2706]. 12.
Barn till varje pris

Tulltillägg. Tulltillägg är en sanktionsavgift. Myndighet Inspektionen för strategiska produkter 2020 Myndighet Inspektionen för strategiska produkter Ändringsbeslut 2020-07-02 2019 Myndighet Inspektionen för strategiska produkter 2018 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Inspektionen för strategiska produkter Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 5, bet.

4.1 Inspektionen för strategiska produkter I samband med ISP:s inrättande övertog myndigheten ansvaret för merparten av de ärenden som tidigare beslutades av regeringen efter beredning i Krigsmaterielinspektionen och den enhet inom Utrikesdepartementet som svarade för strategisk exportkontroll (se prop. 1995/96:31).
Noise reduction adobe audition

Inspektionen för strategiska produkter engelska vw crafter lastvikt
ericsson group corp
vvs företag söderhamn
nlm 100 course
pedagogik för förtryckta
sluten omröstning föreningsstämma

LOGISTIKLEXIKON

Skriv ut Dela Kontakt. Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som har anläggning som kan vara föremål för inspektion enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om för-bud mot kemiska vapen och som är deklarationsskyldig enligt 13 § lagen Kontroll av strategiska produkter/Krigsmateriel 4 Förordning (1992:1303) om krigsmateriel Uppdaterad: 2019-07-08 4 c § [204 C] Ett certifikat ska innehålla 1. uppgift om att det har utfärdats av Inspektionen för strategiska produkter, 2. uppgift om mottagarens namn och adress, [2456] Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd och förbud enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 ([1001] o.f.), utom i sådana fall som avses i andra stycket eller i 7 § första–tredje stycket. Inspektionen ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens Verksamhet 2014 ISP, Inspektionen för strategiska produkter Verksamhet 2014 Tryck: FOI repro Innehåll GD har ordet 05 ISP i korthet 06 Nyheter & händelser  speaker" – Svensk-engelsk ordbok och sökmotor för svenska översättningar. från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om ämnet slutanvändarintyg  10 dec 2012 Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den myndighet i Sverige som sköter tillsynen av lagen om krigsmateriel. Det är förbjudet att  28 nov 2019 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skapades för att tillsynen skulle bli effektiv och strategisk.