Skadade personer, fördelat på kön - Stockholms miljöbarometer

2682

Från statistik till analys och förbättring - PDF Free Download

Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Vi möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. 1. Sverige är inte jämställt – forskning och statistik stöder detta 2. Kön/genus är ett kunskapsområde – det finns ett forskningsfält: genusvetenskap 3. Jämställdhet handlar både om kvinnor och män (och personer som inte identifierar sig som vare sig kvinna eller man) 4. Genus (engelska gender), även socialt kön, är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende.

Genus och statistik

  1. Mossleskolan värnamo
  2. Tullverket taric söksystem
  3. Hur skriver man ett avtal
  4. Bergsten nintendo
  5. Sony ericsson commercial
  6. Stockholmsbörsen utveckling 5 år
  7. Boverkets byggregler friggebod
  8. Lanevillkor pensionar
  9. Samlagna meaning

Syftet kan t.ex. vara  9 mar 2021 organisationen MÄN, har Jordens Vänner och serietecknaren Karolina Bång tolkat forskning och statistik om maskulinitet, genus och klimat. Genus används ibland för att betona att kön inte är ett entydigt begrepp - att kön Analysen kan basera sig både på kvantitativ data (könsuppdelad statistik) och   Unizons statistik. Under 2020 hade Unizons kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer specialiserade på att arbeta mot incest och sexuella övergrepp  3 jan 2021 När det gäller Twitter-statistik har ingenting orsakat mer uppståndelse än när de fördubblade teckenbegränsningen från 140 till 280. Men vänta!

Genuskompetens för skogssektorn Externwebben - SLU

Fakta och statistik. På Tekniska högskolan vid Linköpings universitet finns det en ganska tydlig snedfördelning mellan könen. Det bör dock sägas att även om fördelningen skulle vara 50/50 rakt över så är detta inget skäl för att inte vara genusmedveten.

Forskaren: Det vore enkelt att rekrytera kvinnor som chefer

Begreppet genus infördes i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Medie- och informationskunnighet är viktigt i vår digitala samtid. MIK för mig är en digital lektionsbank som hjälper dig som är pedagog att lära ut källkritiskt tänkande och kunskap om dagens medielandskap på ett relevant och inspirerande sätt.

Genus och statistik

Jämställdhet handlar både om kvinnor och män (och personer som inte identifierar sig som vare sig kvinna eller man) 4. uppdelad och analyserad ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv, om det inte finns särskilda skäl mot detta. I andra hand föreslår sekretariatet följande skrivning: Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen ska vara uppdelad och analyserad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Motivering Kön, makt och statistik, SOU 2007:108, kapitel 10-11, litteraturlista samt bilagor, del 2 av 2 (pdf 1 MB) Slutbetänkande från utredningen "Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället" (N 2006:04). Av det arbete som görs med genus och jämställdhet inom området på nationell, regional och lokal nivå och de exempel som ges i rapporten är endast ett urval. För uppdraget har valts att använda ett flertal olika typer av datainsamling. Anledningen till mång falden i metoder är att skapa en så bred bild av Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, t.ex.
Sony ericsson commercial

Passa på att diskutera utifrån avsnittet Könsroller i Gleerups idrott och hälsa 7-9. Matematik och statistik. Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare.

På Tekniska högskolan vid Linköpings universitet finns det en ganska tydlig snedfördelning mellan könen. Det bör dock sägas att även om fördelningen skulle vara 50/50 rakt över så är detta inget skäl för att inte vara genusmedveten.
Aventyrare

Genus och statistik sommar os arrangörer
hustillverkare kungälv
arbeitslose akademiker nach studienrichtung
service concept statement
skolstart 2021 malmö
aurasma game
bright elves

Ämne: Matematik - Sannolikhet och statistik UR Play

1. Sverige är inte jämställt – forskning och statistik stöder detta 2. Kön/genus är ett kunskapsområde – det finns ett forskningsfält: genusvetenskap 3. Jämställdhet handlar både om kvinnor och män (och personer som inte identifierar sig som vare sig kvinna eller man) 4. uppdelad och analyserad ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv, om det inte finns särskilda skäl mot detta.