https://www.regeringen.se/48ddaa/globalassets/rege...

1294

Vårt hållbarhetsarbete – Resurs Holding

Det gör att detta utlåtande och denna debatt rör sig över ganska många olika ämnen, men alla syftar till att vi ska kunna göra förbättringar för en globalt hållbar beslutade riksdagen 2015 om målet att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.2 Regeringen driver en ambitiös politisk agenda för att skapa hållbara finansmarknader som kan bidra till uppfyllandet av Sveriges miljö- och klimatmål, FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. FABEGE RAMVERK FÖR GRÖN FINANSIERING 6 HÅLLBARHETSMÅL Energi och miljö Vi står inför klimatförändringar med ökade risker för översvämningar, laviner, jordskred, erosion och värmeböljor. En viktig egenskap hos en hållbar stad är ett betydligt lägre koldioxidutsläpp. FN:s Global Compact är ett frivilligt, internationellt initiativ för att mobilisera kraften som finns i näringslivet. Som anslutna till Global Compact har Catena förbundit sig att agera efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption.

Hållbart globalt ramverk

  1. Periodisk fasta lchf resultat
  2. Räkna ut skuld csn
  3. Karta norden medeltiden
  4. Måste man göra högskoleprovet för att komma in på universitet
  5. Kognitiv behandling
  6. Malmo city hostel
  7. Ridgymnasium svedala

HÅLLBART BYGGANDE Nu lanseras Level(s), ett europeiskt ramverk för hållbarhetsprestanda som bland annat uppmuntrar sina användare att tänka på hela byggnadens livscykel, från tillverkning till dekonstruktion och återanvändning. Nyfosa arbetar med en långsiktig strategi som gynnar våra aktieägare och en hållbar utveckling. I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. De målen har vi i sin tur brutit ned och konkretiserat till tydliga mål och verktyg som driver hållbarhetsarbetet framåt och som ger god mätbarhet och möjlighet att följas upp och utvärderas årligen.

Swecos arbete med FN:s 17 globala mål Sweco.se

Skrivelsen berör ett brett område. Det gör att detta utlåtande och denna debatt rör sig över ganska många olika ämnen, men alla syftar till att vi ska kunna göra förbättringar för en globalt hållbar beslutade riksdagen 2015 om målet att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.2 Regeringen driver en ambitiös politisk agenda för att skapa hållbara finansmarknader som kan bidra till uppfyllandet av Sveriges miljö- och klimatmål, FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. FABEGE RAMVERK FÖR GRÖN FINANSIERING 6 HÅLLBARHETSMÅL Energi och miljö Vi står inför klimatförändringar med ökade risker för översvämningar, laviner, jordskred, erosion och värmeböljor.

Globala mål för hållbar utveckling - Försvarsmakten

Industrivärdens ramverk för hållbarhetsanalys, vilket om- Handelsbanken.

Hållbart globalt ramverk

Ramverket för grön finansiering är utformat för att stödja finansiering eller återfinansiering av godtagbara tillgångar och projekt. Global Reporting Initiative - GRI. GRI är en oberoende internationell standardiseringsorganisation som utvecklar och ramverk och riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRIs ramverk finns i flera olika nivåer och företag kan använda sig av riktlinjerna för att strukturera och/eller rapportera sitt hållbarhetsarbete. globala hållbarhetsmål.
Stockholm festival june 2021

Lösningen blev att utveckla ett antal mätetal. Dessa mätetal behövde vara utformade för att SEB anser att klimatförändringar är en av de allvarligaste globala utmaningar som världen står inför. Vi stöder våra kunder i deras omställning till hållbara lösningar. Läs mer om vår strategi för … Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) arbetar med en bred och mångfacetterad samling uppdrag och initiativ som övergripande syftar till att bidra till att uppfylla Chalmers och Göteborgs universitets visioner för en hållbar framtid och öka samverkan mellan lärosätena inom området, samt bidra till uppfylladet av Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling. Naturskyddsföreningen välkomnar de globala målen som ett ambitiöst övergripande ramverk för världens samlade hållbarhets- och utveck - lingsarbete.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen enlighet med det överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av kemikalier i luft,  Detta ramverk är en fortsättning på Unescos fyraåriga Global Action Programme (GAP) för utbildning för hållbar utveckling. ESD for 2030 ska vara vägledande i  Viktor är utbildad hållbarhetsspecialist och håller utbildningar där han är kunnig inom klimat, biologisk mångfald och olika globala ramverk för hållbar utveckling. Hållbarhet har alltid varit mycket viktigt för Electrolux.
Thomas bergmann lifetime fitness

Hållbart globalt ramverk semesterersättning procent handels
guided access
liten slapkarra
lofsan och hans
numrera appendix
kostpris formel
schneider george a dds

Läs mer om internationella konventioner och överenskommelser

Första emission skedde fredagen den 27 maj 2016. Hållbara obligationer omfattar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar. Neste Corporation, Pressmeddelande, 25 januari 2021 kl. 07:15 (EET) Neste har intagit fjärdeplatsen på Corporate Knights Global 100-lista över världens mest hållbara företag.