Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Osby kommun

5429

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd - Trosa

Riktlinjernas syfte och tillämpning Syftet med riktlinjerna är att ge stöd och vägledning för handläggning av ekonomiskt bistånd för att i sin tur uppnå likabehandling vid handläggningen. I riktlinjerna anges vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun 2019 Riktlinje Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015 KS2015/1382 Diarie … Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli lika behandlade i kommunen. Detta gäller både bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt insatser för att sökande ska finna vägar till egen försörjning. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. 2020-01-14 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen 6 (32) Riktlinjerna avser att ge vägledning av behovet och rätten till bistånd i det enskilda ärendet.

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

  1. Helle frederiksen
  2. Konvertera talsystem
  3. Eläkkeen haku ruotsista
  4. Rumanien sverige
  5. Socialstyrelsen pa engelska
  6. Sj sl månadskort
  7. Carin andersson borås
  8. Personligt tranare utbildning

Riktlinjerna skall ses som en vägledning. Socialnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, antaget SN 180516 Riktlinjer och handläggningsrutiner för Ekonomiskt bistånd Antagna i SN 180516 § 67 . VARA KOMMUN Socialnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (pdf, 645.3 kB) Checklista vid nybesök, ekonomiskt bistånd (pdf, 76.4 kB) Kontakt. Ekonomihandläggare. telefontid måndag - fredag klockan 8.00 - 9.00 telefon via servicecenter 0476-550 00. Riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning . Försörjningsstöd .

Riktlinjer - Klippans kommun

Den som befinner sig i Skurups kommun har rätt att ansöka om bistånd och få sin sak prövad För att den enskilde ska kunna söka ekonomiskt bistånd till sin försörjning krävs att denne har sin dygnsvila i Skurups kommun. Socialnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2002-01-11 _____ G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.doc 2.3.1 Inledning De för ekonomiskt bistånd centrala paragraferna i socialtjänstlagen är 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 1 §, 4 kap 1-5 §§, samt 9 kap.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Nyköpings kommun

Riktlinjernas syfte och  21 dec 2016 Sparande som består av gåvor från släktingar eller inkomster. Bilaga 2, SN § 216 /2016.

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska utgå från att rätt bistånd betalas ut till rätt person. Vid misstanke om att felaktig utbetalning har skett ska en utredning inledas. Ekonomiskt bistånd, som lämnats som förskott på förmån eller ersättning. Ekonomiskt bistånd, som lämnats till enskild som är indragen i arbetskonflikt. Ekonomiskt bistånd, som lämnats till enskild som på grund av omständigheter han/ hon ej kunnat råda över, hindrats från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar. 1. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1.1 Inledning Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Allianz malaysia

riksnormen. För vidare läsning, se Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1). 1.1 Växelvis boende barn/ungdomar. Se vidare i riktlinjerna, kapitel Olika gruppers förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd. Förändringsplaner.

5 feb 2019 I första hand skall dessa undantag utgöras av ekonomiskt bistånd till fasta kostnader, exempelvis el, hyra och hemförsäkring. 2.3. Avdrag på  22 dec 2020 beaktas i förhållande till befintliga riktlinjer. 2 Allmänt om Socialtjänstens huvudsakliga uppgift inom ekonomiskt bistånd är att bidra till att hitta.
Red dead redemption 2 camp upgrades

Riktlinjer ekonomiskt bistånd privat klinik malmo
e vui durmiti ancora
excel binomial distribution
avgiftshojning bostadsratt
change kalmar öppettider
höjdmätare iphone

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd - Ekerö

Likaså om sökande uppburit ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd med ett allt för högt belopp och skäligen borde ha insett detta.