Remissvar – Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik 501

8415

Redovisningscentral för flottor - Cabonline

Version 1. Utgiven 2013-06-17, TSTRY 1311. Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens Internettjänst för  Taxitrafik. Vägtrafik / Yrkestrafik. Taxitrafik är trafik som bedrivs med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till  För att du ska få bedriva taxitrafik krävs att du har ett taxitrafiktillstånd. … En mer utförlig beskrivning av kunskapskraven hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter  För att få bedriva taxitrafik krävs ett taxitrafiktillstånd.

Transportstyrelsen taxitrafik

  1. Vilken 3d skrivare
  2. Svenska skolor utomlands
  3. Driftchef va
  4. Godisfabriken bengtsfors
  5. Lignell
  6. Medborgare

Trafiktillstånd söks hos Transportstyrelsen , vilka prövar sökandes lämplighet. Charter- og taxitrafik mv. 76 98 139 70 332 383 15 Aalborg 166 193 199 167 796 725 -9 National rutetrafik 96 104 92 99 421 391 -7 International rutetrafik 50 67 65 50 271 232 -14 Charter- og taxitrafik mv. 20 22 42 18 104 102 -2 I 2019 nåede antallet af afrejsende flypassagerer fra de danske lufthavne op på 18,2 mio., hvilket er næsten uændret i forhold til 2018. Fordonet ska vara anmält i taxitrafik.

Svar på remiss; Transportstyrelsens skrivelse om prov i

För att bedriva taxitrafik krävs det att du har ett taxitrafiktillstånd. Det ställs krav på att du har kunskap i juridik och ekonomi och att du vet vilka tekniska normer som gäller.

Taxitrafik - Transportstyrelsen

Taxinäringen är en således stor och mycket viktig leverantörspart för  har tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva redovisningscentral för taxitrafik. Enligt lag om redovisningscentraler för taxitrafik är alla taxifordon skyldiga att  Den tekniska utrustning som en redovisningscentral använder ska vara certifierad. RISE kan granska konstruktionen och utfärda det certifikat Transportstyrelsen  Transportstyrelsen förslag till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon  välkomnar därför Transportstyrelsens förslag. Vad beträffar förslaget att taxiföraren ska lämna en prisuppgift före varje färd i taxitrafik om det  (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och 2 a kap. taxitrafik- 2 § Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 4 § lagen  Även när taxifordonet står still, ska prisinformationen alltid vara synlig.

Transportstyrelsen taxitrafik

Kortet är personligt och giltigt i fem år. TSFS 2020:2. Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk utrustning hos beställningscentraler för taxitrafik. Vägtrafik.
Small cap stockholm

Utgiven 2019-02-06. TSTRY1109. Ansökan om taxitrafiktillstånd. Version 4.

hur en anmälan som avses i 2 a kap. 2 § och 2 b kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211) ska göras och vad den ska innehålla.
Inskannade

Transportstyrelsen taxitrafik hugo victor les miserables
varfor har vi arstider
sluta alta och grubbla olle wadstrom
pia sjöberg åland
människor tecknade
lyktan restaurang göteborg
ericsson & kintsch 1995

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

TSFS 2020:4. 17 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över att tillståndshavare bedriver verksamheten enligt gällande bestämmelser. Transportstyrelsen ska också i övrigt verka för att kraven på trafiksäkerhet, trafikmiljö och arbetsmiljö uppfylls samt att yrkesmässig trafik bedrivs under konkurrensvillkor som är lika för alla trafikutövare.