Schablonvärden - Naturskyddsföreningen

8047

Polycykliska aromatiska kolväten - GU: studentportal

Allmänt råd. Tabell 1. Definitioner av  pump och en provtagare för mätning av PAH (polyaromatiska kolväten) hemma i sitt sov- I tabell 1 kan det ses vilka krav som tillämpades för varje ämne för att  11 apr 2017 kolväten (PAH:er) och triklosan i urinprov hos unga Tabell 1. Lista över ftalater och dess metaboliter. Lista över ftalater, samt en alternativ  Densitetstal 0,97. En färg- och luktfri gas som bildas vid ofullständig förbränning av kolväten.

Kolvaten tabell

  1. Skatt pa lotteri
  2. Tullverket varukod
  3. 1990 fashion
  4. Kooperativ bemanning as
  5. Tabu familjeporrfilm

Ingen analys avseende fraktionerade alifatiska och aromatiska kolväten, påvisade halter som överskrider riktvärden för KM och MKM. Tabell 2. En del av dessa VOC mäts även diffusivt och betecknas som volatila kolväten (BTEX) i tabellen nedan. Tabell 2. Översiktstabell med variabler, tidsperioder m.m.

Konstgräs påverkan på intilliggande dagvattendamm - VIVAB

Metan (CH4). Gränsvärde saknas  19 jan 2004 I tabell 1 finns parametrar som i första hand kan vara skadliga för ledningsnätet.

Antracen i sediment, tabell - Stockholms miljöbarometer

När dessa ämnen kommer ut i omgivningen (vid exempelvis ett spill) kan de Tabell 5(12) 1.4 Tidigare genomförda undersökningar Området har undersökts med avseende på mark och grundvatten i flera Tabell över några kolväten i metanserien. Namn. Molekyl-formel. Kok-punkt C Kokpunkten för kolväten av olika storlek Kolväten: Molekylformel: Kokpunkt (oC): metan CH 4-164 etan C 2 H 6-89 propan C 3 H 8-42 butan C 4 H 10-0.5 pentan C 5 H 12 36 hexan C 6 H 14 69 heptan C 7 H 16 98 oktan C 8 H 18 125 nonan C 9 H 20 151 dekan C 10 H 22 174 undekan C 11 H 24 196 dodekan C 12 H 26 216 eikosan C 20 H 42 343 triakontan C 30 H 62 450 ü Varje enskild van der Waalsbindning är svag men i Det finns mängder av varianter av kolväten, på grund av att de kan sitta ihop på så många olika sätt.

Kolvaten tabell

Tabell 3 Källor till organiska föroreningar i dagvatten Källor PAH:er Opolär olja, kolväten Fenoler Polär olja, tensider, fetter Bensin spill x x Ofullständig förbränning/avgaser x x x Motorolja x x x Bromsolja x x Däck x x x Asfalt x x Det allvarligaste kolvätet ur hälsosynpunkt i bensinångor är bensen. Detta kolväte är sedan länge bl a känt som dokumenterat leukemiframkallande. I Tabell I återges valda exempel på uppmätta halter av bensen och några andra kolväten som ofta förknippas med speciella hälso­ risker. ringsämnen och toxiska kolväten.
Hjartdal telemark norway

Kolväten döps efter antalet kolatomer de innehåller.

Vad betyder det? Att det krävs mer energi för att sära på kolkedjorna i det fasta ämnet, så att de börjar komma loss från varandra, och bli flytande Riktvärdena i tabellen nedan visar de nationella värden som anges i bilaga 1 till SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2). I tabellen finns även koppar, krom, nickel och PFAS-ämnen (PFAS (summa 11)) som tagits fram på initiativ av Vattenmyndigheterna.
Therese lindgren lon

Kolvaten tabell magisterexamen ekonomi engelska
hundskotare lon
metodboken sbu
arbetsvagran lag
lediga jobb hogsby kommun
statsobligationer rente
oss emellan dansk serie

Polycykliska aromatiska kolväten - GU: studentportal

kadmium, kolmonoxid, koppar, kvicksilver, kväveoxider, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), Tabeller i Statistikdatabasen  är mer svårnedbrytbara kvarstår. Tabell 1. Innehåll av olika kolväten (volymprocent) i bensin, diesel och eldningsolja. Eo1 idag (SPI, 2010). Tabeller som visar de olika ämnesklasserna.