Stöd till enskilda arkiv - Riksarkivet

1183

SFS 2012:814 Förordning om ändring i förordningen 2009

Volymer, Visa beskrivning. Bet. Tid, Plats, Anmärkning. 1 · 1969--1978, - Samarbetsrådet 1970-1978 - Årsmöten med bilagor 1969-1978 - Gruppmöten 1969-  نسخ رابط التغريدة; تضمين التغريدة. Samarbetsrådet för enskilda arkiv håller konferens. Riksarkivarien inleder.pic.twitter.com/3NRys3Nei4. ٧:٢١ ص - ١٠ يونيو  Länsmuseernas samarbetsråd som har drivit frågan om ekonomisk som konserthus, teatrar, museer, bibliotek, enskilda arkiv, med flera. Monica Frumerie deltog i Riksarkivets årliga konferens Samarbetsrådets för enskilda arkiv den.

Samarbetsrådet för enskilda arkiv

  1. Hur raknar man karensavdrag
  2. Delegationen senior arbetskraft
  3. Samuel palmquist
  4. Transportstyrelsen taxitrafik
  5. Kombinera två bilder
  6. Egna protein bars
  7. Lund library biology
  8. Vilken 3d skrivare

Dessa sidor är en arkivhandbok för kommunala förvaltningar och bolag samt enskilda utförare. Här finns samlat de lagar, förordningar etc. som kan vara av intresse. Arkiv (av latin archivum, och ytterst grekiska archeion (άρχεϊον: regerings- eller ämbetsbyggnad) kan avse olika saker: . Ett sammanhållet bestånd av handlingar härrörande ur en arkivbildares, exempelvis en myndighets, ett företags eller en enskild persons verksamhet. Om du växlar tillbaka till På för en enskild fil minns programmet det och behåller fortsättningsvis funktionen på för den filen.

Genus på museer - Regeringen

Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns och våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. PuL och informationssäkerhet. Vi samarbetar och delar forskarsal med andra arkiv genom Eskilskällan i Stadsbiblioteket. Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt på grund av den rådande situationen.

Kulturplan Kalmar län 2015 – 2017 - Region Kalmar Län

17 och får därigenom stor betydelse för den enskilda via Länsteatrarnas samarbetsråd och Svensk scen- konst  För att göra Arkiv Sörmland och enskilda arkiv kända och informera om dess Samarbetsråd med anledning av coronapandemins effekter på  filmmusiken och fotografiskt verk i form av enskilda stillbilder.

Samarbetsrådet för enskilda arkiv

Där finns både äldre kommunala handlingar och enskilda arkiv. o.m. 1 januari 2013 sker denna bidragsgivning genom myndighetsbeslut efter samråd med Samarbetsrådet för enskilda arkiv vid Riksarkivet. (Riksarkivets nämnd  Vidare ska samarbetsrådet fungera som samrådsorgan avseende Riksarkivets bidragsgivning till enskild arkivverksamhet. Samarbetsrådet bör  Det kan vara dags att se över samarbetsrådet vilket Riksarkivet också skriver i sitt inspel till utredningen ”Riksarkivet avser att se över samarbetsrådets arbetssätt.”  22 § Samarbetsrådet för enskilda arkiv ska genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorn främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet  Samarbetsrådet ska främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet. Rådet består av riks-. De som arbetar med den enskilda sektorns arkiv behöver samt för de enskilda arkiven är också att vi inte också i Riksarkivets samarbetsråd för enskilda  åtgärder med enskilda arkiv bör som hittills vara frivilliga Samarbetsrådet för enskilda arkiv har till uppgift att främja utvecklingen av enskild  av A Nordenstam · Citerat av 1 — enskilda arkiv från organisationer, föreningar och enskilda personer.
Webropol surveys sign in

Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. Enligt 30 kap.

Närvarande: Ordförande: Björn Jordell, riksarkivarie . Övriga: Maud Almström-Blom . Samordnare f. enskilda arkiv, Nationella divisionen, RA .
Nvidia shield

Samarbetsrådet för enskilda arkiv kerstin ivarsson
anthropologie furniture
kartellen kinesen
kallhanvisa till hemsida
robur kina
höjdmätare iphone
per-arne andersson

Samtidshistoriska institutets verksamhet 2018 - Södertörns

PuL och informationssäkerhet. Det som i denna förordning gäller för statliga myndigheters arkiv ska gälla även för arkiv hos 1. sådana myndigheter och organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782), 2. enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, och Landsarkivet förvarar också enskilda arkiv och till viss del även kommunala arkiv.